جمعه, 31 فروردين 1403

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر

ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اردوي تابستاني فرهنگي و تفريحي به مقصد استان مازندران و اردبيل و سرعين 

ويژه خواهران و برادران به مدت يك هقته براي هر دوره برگزار مي نمايد

شرايط ثبت نام

1 – دانشجويان داراي معدل كل 18 به بالا براي كليه مقاطع با ارائه آخرين كارنامه ترمي

2 – پرداخت حق المشاركت اردو به مبلغ 2/000/000 ريال سهم دانشجو و 3/000/000 ريال سهم دانشگاه

3 – رعايت كامل شئونات اسلامي و پوشش ( مانتو و مقنعه سورمه اي يا مشكي )

ويژه دانشجويان خواهر الزامي است

4 – همراه و همگام بودن با مسئولين اردو و شركت در برنامه هاي اردو در طول سفر

5 – شركت فعال در اجراي برنامه هاي فرهنگي اردو

6 – نياوردن همراه حتي فرزند براي دانشجويان متاهل

7 – در صورت ثبت نام و تشكيل اردو در صورت انصراف وجه گرفته شده مسترد نخواهد شد و در

صورت كنسل شدن اردو وجه برگشت داده خواهد شد

8 – ارائه كارت دانشجويي و كارت ايثارگري هنگام ثبت نام و در طول سفرالزامي است

9 – الويت با دانشجوياني است كه در اردو شمال ستاد شاهد و امور ايثارگران شركت نكرده اند

زمان اردو : متعاقبا اعلام خواهد شد

زمان ثبت نام : از تاريخ 95/3/20 لغايت 95/4/10 

با توجه به محدود بودن ظرفيت اردو الويت با كساني است كه زودتر ثبت نام

و سهم مشاركت را پرداخت نموده باشند

مكان ثبت نام : دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران واقع در مجتمع فرهنگي جنب مقبره شهداي

گمنام طبقهدوم ستاد شاهد و امور ايثارگران از ساعت 8 الي 15 شماره تماس 36615688 

مديريت ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم