شنبه, 13 خرداد 1402

دانشجوي گرامي جديد الورود شاهد و ايثارگر

جهت دريافت دعوت نامه اي شركت در اردوي

يك روزه وروديهاي جديد و تقدير از دانشجويان

ممتاز شاهد و ايثارگر

از تاريخ 27/7/94 لغايت 5/8/94

به مكانهاي ذيل مراجعه نمايند.

1 دفتر ستاد شاهد و ايثارگران واقع در قاسم آباد دانشكده مهندسي جنب مسجد و مزار شهداي گمنام از ساعت 8 الي 15

2 دفتر كانون ايثار واقع در قاسم آباد مجتمع علوم انساني طبقه منهاي يك از ساعت 8 الي 11

تذكر: دريافت دعوت نامه جهت تهيه اتوبوس و نهار الزامي است.

تلفن تماس : 36615688

ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم