شنبه, 13 خرداد 1402

قابل توجه دانشجويان و دانش آموختگان شاهد و ايثارگر

با توجه به لزوم اجرايي شدن اهداف دانش بنيان در بين دانشجويان شاهد و ايثارگر از كليه عزيزاني كه داراي طرح در زمينه هاي اختراع، اكتشاف، نو آوري، فناوري قابل تجاري شدن مي باشند دعوت مي شود در قالب يك رزومه علمي و C.V توانمندي هاي مستند خودرا به دفتر امور شاهد و ايثارگران واقع در قاسم آباد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ارسال نمايند

تلفن تماس: 36230720

يعقوبعلي عابديني نژاد

مشاور رياست و مدير شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم