شنبه, 13 خرداد 1402

برنامه كاري كانون ايثار:

زمان مراجعه :

خواهران: روزهاي فرد به جز پنجشنبه 12-16
و برادران : روزهاي زوج از ساعت 12-16

مكان:

سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، واقع در اماميه 59-طبقه چهارم-دفتر امور شاهد و ايثارگران

حاضرين در سايت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم