شنبه, 13 خرداد 1402

برنامه كاري واحد مشاوره:

زمان مراجعه :

روزهاي فرد از ساعت 8 لغايت 10صبح به جز روز پنجشنبه
و

روزهاي زوج از ساعت 9 لغايت 12 به جز روز پنجشنبه

مكان:

سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، واقع در اماميه 59-طبقه چهارم-دفتر امور شاهد و ايثارگران

حاضرين در سايت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم