شنبه, 13 خرداد 1402

اطلاعيه

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

برنامه كارگاه هاي اموزشي دانشكده ها در نيم سال اول 93-94

رديف

موضوع كارگاه

محل برگزاري

روز

ساعت

تعداد جلسات

تاريخ شروع

1

مهارت مطالعه مفيد و موثر

دانشكده علوم پايه

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

2

مهارت مديريت زمان و برنامه ريزي

مجتمع علوم انساني

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

3

مهارت خلاصه نويسي

دانشكده حقوق و علوم سياسي

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12- 10 برادران

4

افزايش عزت نفس

دانشكده پزشكي

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

5

مهارتهاي پيش از ازدواج

دانشكده معماري و هنر

چهارشنبه

10-12خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-14 برادران

6

مديريت تحصيلي

دانشكده فني و مهندسي

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

7

حقوق و تكاليف پس از ازدواج

مجتمع گلبهار

شنبه

10-8خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

8

چگونه بدون اضطراب در جمع صحبت كنيم

دانشكده پيراپزشكي

سه شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

9

مديريت هيجانات منفي

دانشكده سما

شنبه

10-8خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10 برادران

10

غني سازي روابط زوجين(متاهلين)

دانشكده تربيت بدني

شنبه

10-8 خواهران

4 جلسه

1/اذر/93

12-10برادران

تذاكرات

1 –شروع دوره ها : هفته اول آذر 93

2 – زمان ثبت نام : 24/ابان/93 لغايت 30/ابان/93تلفن تماس 36230720

3 – محل ثبت نام :الف - دفتر رابط دانشكده ب – دفتر كانون ايثار واقع در مجتمع علوم انساني طبقه منهاي يك

4 – گواهي شركت در كارگاه صادر خواهد شد

5 – اهداء جوايز نفيس به نفرات برتر هر دوره از طرف ستاد شاهد و امور ايثارگران

6 – حد نصاب تشكيل دوره ها : ثبت نام حداقل 30 نفردانشجوي شاهد و ايثارگر

كانون ايثار دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

حاضرين در سايت

ما 75 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم