شنبه, 13 خرداد 1402

دانشجوي گرامي شاهد و ايثارگر

دفتر ستاد شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جهت شركت در اردوي فرهنگي تفريحي بابلسر ويژه برادران با شرايط ذيل از تاريخ 13/مرداد/93 لغايت 16/مرداد/93 ثبت نام بعمل مي آورد.

1 – دانشجو مشروطي نداشته باشد

2 – معدل كل براي كارداني و كارشناسي 15 به بالاو كارشناسي ارشد 14 به بالا

3 – پرداخت مبلغ 000/200 ريال

4 – در صورتي كه اردو به حد نصاب نرسد كنسل خواهد شد .

اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند.

دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 

حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم