شنبه, 13 خرداد 1402

اطلاعيه

اردوي فرهنگي تفريحي دانشجويان شاهد و ايثارگر به مقصد شمال كشور :شهرستان بابلسر

الف : مقدمه: برگزاري اردو يكي از نيازهاي مبرم و لازم دانشجويان شاهد و ايثارگر است تا با روحيه مضاعف و پشتكاري جدي در امر خطير تهذيب و تحصيل قدم بردارند .

لازم است اين اردوها جنبه تربيتي و اخلاقي و فرهنگي و عملي براي دانشجويان داشته و صرفا جهت تفريح و سياحت نباشد.

ب : اهداف و ضرورت ها:

1 – رشد و تربيت اخلاقي و فرهنگي و علمي دانشجويان

2 – استفاده بهينه از اوقات فراغت دانشجويان

3 – ايجاد نشاط و شادي در دانشجويان

4 – ارتقا در روابط اجتماعي و زمينه سازي تجربه بيشتر در زندگي اجتماعي براي دانشجويان

 

 

ج : برنامه هاي جديداردو

1 – اخذ مشاوره هاي خصوصي وعمومي ازاساتيد مشاوري كه همراه اردوخواهند بود

2-اجراي گفتمانهاي چهره به چهره دررابطه با سبك زندگي ومسايل خانوادگي

3 – بازيد ازپارك جنگلي تولار

 5بازديد از بازار روز بابلسر

6 – استفاده ازدريا (قسمت طرح سالم سازي دريا)

7 – استفاده از تله كابين نمك آبرود با هزينه شخصي دانشجو

8 – استفاده از گشت دريايي با هزينه شخصي دانشجو

د : شرايط ثبت نام اردو

1 پرداخت مبلغ 200000 ريال

2 همراه داشتن وسايل شخصي ملحفه، پتو، دفترچه بيمه و..بالش-فلاكس چاي -ليوان-قاشق و چنگال-زيرانداز يك نفره

3 جهت ثبت نام همراه داشتن كارت دانشجويي و كارت ايثارگري الزامي است

4 از آوردن همراه معذوريم

5 -بعلت محدوديت در ثبت نام اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند

 ه : زمان ثبت نام:

 

ثبت نام :1/تير/93 لغايت 22/تير/93

مكان : دفتر ستاد شاهد و امور ايثارگران واقع در قاسم اباد اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه طبقه چهارم تلفن تماس 6230720

  و : زمان اعزام  

 

خواهران :9/مرداد/93ساعت 22 حركت از پاركينگ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

برگشت : 14/مرداد/93 ساعت 8

برادران : 17/مرداد/93 ساعت 22 از پاركينگ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

برگشت : 22/مرداد/93 ساعت8 

 ضمنا برگزاري اردو قطعي مي باشد

 دفتر امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

حاضرين در سايت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم