شنبه, 13 خرداد 1402

اطلاعيه

ثبت نام اولين اردوي فرهنگي تفريحي دانشجويان شاهد وايثارگر درمنطقه ييلاقي وباطراوت اخلمد شهرستان چناران بصورت رايگان وصرف نهار اغاز شد
شرايط ثبت نام
1-همراه داشتن صبحانه وتنقلات
2-همراه داشتن كفش ولباس مناسب
3-رعايت نمودن موازين شرعي
4-هماهنگي با مديراردويي وفرهنگي تفريحي
5- از اوردن همراه معذوريم
6-گرفتن فرم ثبت نام از رابطين دانشكده ها
7- پايان مهلت ثبت نام10/9/92
زمان حركت روز جمعه15/9/92 ويژه خواهران و
22/9/92 ويژه برادران
مكان پاركينگ دانشكده فني ومهندسي
ساعت حركت 8صبح تا18 شب
ستاد شاهد وامور ايثارگران دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

فرم ثبت نام اردوي فرهنگي تفريحي

رديف

نام و نام خانوادگي

كد ايثارگري

تلفن ثابت

همراه

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 حاضرين در سايت

ما 87 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم