شنبه, 13 خرداد 1402

بسم رب الشهدا و الصديقين
سيزده آبان روز شكست دشمن شيطان بزرگ آمريكاي جنايتكار و انقلاب دوم ملت ايران است

به همين جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر كه سهم عظيمي

در تداوم راه پدرانشان در ارتباط با استكبار ستيزي دارند

همگام با ملت غيور ايران در راهپيمايي روز استكبار ستيزي

13 آبان ماه حضور فعال خواهند داشت
عابديني نژاد مدير امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
زمان : 13/8/1392 ساعت 8 صبح
مكان تجمع دانشگاهيان : خيابان دانشگاه – دانشكده بهداشت

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم