شنبه, 13 خرداد 1402

اطلاعيه
قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشجويان محترم مي توانند جهت تهيه كارت ششمين همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به رابطين مستقر در دانشكده ها مراجعه نماييد.
اسامي رابطين ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1- دانشكده مهندسي - علي حيدر غلامي - دفتر رياست دانشكده
2 – دانشكده معماري – سيد ابراهيم هاشمي – مسئول آموزش دانشكده
3 – مجتمع علوم انساني – محمدي پيوند – آموزش مجتمع
4 – دانشكده پزشكي – امير صبري – مدير عمومي دانشكده
5 – دانشكده علوم پايه – خانم معتمدي – مسئول رايانه
6 – دانشكده حقوق – آقاي سليماني – مسئول آموزش دانشكده
7 – دانشكده پيراپزشكي – آقاي مهدي ژيان پور – مدير عمومي دانشكده
8 – مجتمع گلبهار – آقاي فريدوني – دفتر رياست
9 – دانشكده تربيت بدني – آقاي مهدوي – آمورزش دانشكده

10- دانشكده سما - آقاي كريمي- كارشناس آموزش

حاضرين در سايت

ما 86 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم