شنبه, 13 خرداد 1402

اطلاعيه
قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر
دانشجويان محترم مي توانند جهت تهيه كارت ششمين همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به رابطين مستقر در دانشكده ها مراجعه نماييد.
اسامي رابطين ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
1 – معماري – سيد ابراهيم هاشمي – مسئول آموزش دانشكده
2 – مجتمع علوم انساني – محمدي پيوند – آموزش مجتمع
3 – دانشكده پزشكي – امير صبري – مدير عمومي دانشكده
4 – دانشكده علوم پايه – خانم معتمدي – مسئول رايانه
5 – دانشكده حقوق – آقاي سليماني – مسئول آموزش دانشكده
6 – دانشكده پيراپزشكي – آقاي مهدي ژيان پور – مدير عمومي دانشكده
7 – مجتمع گلبهار – آقاي فريدوني – دفتر رياست
8 – دانشكده تربيت بدني – آقاي مهدوي – آمورزش دانشكده

9 - دانشكده فني ومهندسي - آقاي علي حيدرغلامي - دفتر رياست دانشكده

حاضرين در سايت

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم